Pomůžeme vám pečovat o vaše
blízké v jejich domácím prostředí

Pečovatelská agentura a nestátní zdravotnické zařízení pro Domácí péči

 

Pečovatelská služba je poskytována s podporou města Nový Jičín a Moravskoslezského kraje.

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Cena pečovatelské služby činí 135 až 155 Kč/hod.

  U klientů závislých na pomoci druhé osoby, kteří potřebují péči v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně (tj. nejvíc 80 hodin), se maximální výše úhrady za poskytnutou péči zvyšuje na 155 Kč/hod. Pokud však shora uvedená osoba potřebuje péči v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně, k navýšení úhrady nedojde. V této souvislosti je však třeba upozornit na to, že úhrada a s tím spojená hranice 80 hodin měsíčně se váže k určitému druhu sociální služby, nikoliv k rozsahu poskytování služby danému jednotlivou smlouvou. V praxi to znamená, že pokud klientovi poskytují pečovatelskou službu dva poskytovatelé pečovatelské služby (jde tedy o stejný druh sociální služby) a součtem rozsahu péče z obou pečovatelských služeb dojde k překročení hranice 80 hodin měsíčně (hodiny se ve stejných druzích sociálních služeb sčítají), nemůže ani jeden z poskytovatelů navýšit úhradu, i když je u něj čerpáno méně než 80 hodin/měsíčně, neboť rozhodující je součet hodin u daného druhu sociální služby za jeden měsíc. Za této situace tedy klient u obou poskytovatelů i nadále platí úhradu v dosavadní výši 135 Kč/hod.

  To však neplatí u kombinace více druhů sociálních služeb. Jestliže např. klient využívá pečovatelskou službu a osobní asistenci, jedná se o jiné druhy sociálních služeb a k součtu rozsahu poskytnuté péče tak nedochází. Poskytovatel pak může navýšit úhradu klientovi o 20 Kč/hod, jestliže čerpá méně než 80 hodin/měsíčně pouze u něj.

Etický kodex Fany DK_k SQSS č.1.pdf Etický kodex Fany DK_k SQSS č.1.pdf
Size : 146.654 Kb
Type : pdf
Pravidla-poskytování-PS_2023.pdf Pravidla-poskytování-PS_2023.pdf
Size : 616.77 Kb
Type : pdf

Cena služeb

Ceník fakultativních činností

Fakultativní úkony pečovatelské služby se poskytují pouze osobám, které mají uzavřenou Smlouvu o pečovatelské službě.

 • Doprava na určené místo a zpět: 10 Kč/km.
 • Dohled nad dospělým občanem: 135 - 155 Kč/hod. dle počtu hodin poskytnuté péče
 • Asistence při dodržování léčebného procesu: 135 - 155 Kč/hod. dle počtu hodin poskytnuté péče
 • Výběr a objednávka obědů: 135 - 155 Kč/hod. dle počtu hodin poskytnuté péče
 • Soukromé administrativní úkony (např.: psaní dopisů, vyplnění tiskopisů, složenek, vyhledávání, apod.): 135 - 155 Kč/hod. dle počtu hodin poskytnuté péče
 • Velký úklid domácnosti, včetně mytí oken: 250 Kč/hod.

Testování COVID 19 Rapid testem - výtěr z nosohltanu nebo ze slin- výsledek do 15ti minut - zdarma při poskytnutí osobních údajů pro vyúčtování zdravotní pojišťovně.

Ceník odborných zdravotních výkonů

K odborným zdravotním výkonům je nutno připočítat základní sazbu a dopravné.
Klienti se zavazují platit Poskytovateli sjednanou úhradu i s vědomím existence jiných poskytovatelů, kteří tuto péči poskytují na základě smluvních vztahů s pojišťovnami.

Základní sazba:

 • Ve všední dny 6-17 hod. 250 Kč/hod.
 • O svátcích a víkendech je účtováno 23 Kč po 15 minutách.

K ceně je nutno připočítat dopravné:

 • Do 5 km: 50 Kč.
 • Do 10 km: 100 Kč.
 • Nad 10 km je sazba 12 Kč za 1 km.

Poskytovatel účtuje klientovi kromě těchto činností také čas zdravotní sestry a dopravu zdravotní sestry ke klientovi:

 • Odběr krve ze žíly: 100 Kč.
 • Kontrola cukru v krvi glukometrem: 50 Kč.
 • Aplikace injekce do svalu, subkutánně: 100 Kč.
 • Aplikace infuze (materiál a léčiva dodaný zákazníkem dle předpisu lékařem): 300 Kč.
 • Odběr biologického materiálu (moč, výtěr): 50 Kč.
 • Měření tlaku a pulsu: 50 Kč.
 • Ošetření a převaz dekubitu, bércového vředu, rány: 60 - 250 Kč + materiál.
 • Ošetření stomie, sondy, PEGU, permanentní cévky: 50 - 150 Kč.
 • Zavedení permanentního katetru u žen: 200 Kč.
 • Tejpování: 70 Kč + 2 Kč pro 1 cm tejpu.

Náš tým

 • Sociální pracovník Kristýna Videnková, Dis.
 • Zdravotní sestra Dana Palacká Videnková.
 • Kolektiv pečovatelek s akreditací "Pracovník v sociálních službách".

Fotografie

Jednatelky společnosti

Zimní porada 2023 se školením

Letní porada 2023 s kurzem první pomoci

Letní porada 2022

Zimní porada 2022

© Copyright Fany DK s.r.o.